Home / Gezond blijven / Longfysiotherapie

Longfysiotherapie

Door kortademigheid en het teruglopen van de conditie wordt bij cliënten met COPD en/of longemfyseem het uitvoeren van dagelijkse activiteiten steeds moeilijker. Via longfysiotherapie probeert u zo lang mogelijk de longfunctie en uw vitaliteit stabiel te houden. Heeft u een longontsteking gehad, dan probeert u via longfysiotherapie weer zoveel mogelijk het oude conditionele niveau bereiken als voor de ontsteking.

De longfysiotherapeuten helpen u om uw kracht en conditie zoveel mogelijk op peil te houden, zodat u uw dagelijkse activiteiten kunt blijven uitvoeren. Door continue bijscholing en ruime ervaring in de behandeling bij longklachten, zijn de therapeuten gespecialiseerd in het vakgebied.

Voor wie is longfysiotherapie geschikt?

De longfysiotherapeut behandelt en adviseert cliënten met:

  • COPD;
  • Longemfyseem;
  • Astmatische klachten;

en de daarmee samenhangende verminderde inspanningscapaciteit.

Voorbeelden van hulpvragen die de longfysiotherapeut samen met u kan oppakken, zijn:

  • Zoveel mogelijk de huidige functionaliteit behouden;
  • Dagelijkse activiteiten als fietsen, lopen, wandelen zoveel mogelijk op peil houden;
  • Leren ophoesten van slijm uit de longen;
  • Ademhalingstechnieken bij een verstoorde ademcyclus;
  • In geval van een longontsteking: het oude conditionele niveau bereiken.

De intake bij longfysiotherapie

Elke intake bij Medi Fit Doetinchem bestaat uit vaste toetsingsonderdelen en onderzoeken om een goed beeld te krijgen en de behandeling af te stemmen op uw situatie en wensen.

Afhankelijk van de hulpvraag en de reeds uitgevoerde tests door de behandelend arts laat de fysiotherapeut u een wandel/conditietest uitvoeren om de aard van uw longaandoening goed in te kunnen schalen. Daarnaast doet u een spirometrietest om de vitale capaciteit van uw longen direct te meten. Op basis van de metingen, het onderzoek en de hulpvraag start u met een individueel maatwerktraject of de groepstraining:

1-op-1 behandeling

Gedoseerd bewegen is de kern van de behandeling, waarbij de focus ligt op de spiergroepen die van belang zijn voor de ademhaling. Dit doet u via 1-op-1 oefentherapie en aangepaste fitness, waarmee u uw conditie en kracht op verantwoorde wijze zoveel mogelijk op niveau houdt. Heeft u last van een verstoorde ademcyclus, dan helpt de therapeut u eerst met het leren vertragen en optimaliseren van uw ademhaling. Bijvoorbeeld via de techniek ‘Pursed lips breathing’, waarmee u de uitadem vertraagt en uzelf meer ontspant. Of u leert op effectieve wijze slijm op te hoesten via de ‘Active cycle of breathing therapy’.

Groepstraining longfysiotherapie

Stroomt u door naar de groepslongfysiotherapie, dan krijgt u in groepsverband training om uw conditie en kracht te verbeteren. Uw therapeut maakt tijdens de trainingen gebruik van saturatiemetingen: hij/zij monitort hiermee of u voldoende zuurstofopname in het bloed heeft zodat u veilig en beter traint. De krachttraining is veelal gericht op de grote spiergroepen die zich rond de longen bevinden. Daarnaast werkt u via maatwerk intervaltraining aan uw conditie. Tijdens de trainingen is er ook volop aandacht voor een adequate ademhaling. Tot slot krijgt u inzicht in uw longaandoening en ontvangt u advies om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan.

Wat zijn de tijden van de groepstrainingen longfysiotherapie?

De groepstrainingen voor longfysiotherapie zijn op: maandag en donderdag van 11:30 uur tot 12:30 uur.

Samenwerking met andere disciplines

De fysiotherapeut werkt nauw samen met uw longarts en huisarts. Ook is hij/zij aangesloten bij het COPD-netwerk.

Bij veel cliënten met COPD is er sprake van ondergewicht, wat van invloed kan zijn op het energieniveau. Is dat op u van toepassing, dan kan de fysiotherapeut u doorverwijzen naar de diëtist voor voedingsadvies. Via de juiste voeding krijgt u meer energie en houdt u de trainingen beter vol.

Heeft u last van niet-gerelateerde klachten, zoals nek,- schouder,- of rugproblemen, dan schakelt de therapeut een van zijn/haar interne collega’s in. Door de multidisciplinaire samenwerking binnen de praktijk is uw zorg vlot en goed geregeld.

Therapeuten