Home / Wie zijn wij / Huisregels

Huisregels

Om een prettige en veilige omgeving te creëren voor uzelf en onze medewerkers gelden er binnen onze praktijk en oefenruimtes de volgende huisregels:

 • Cliënten en bezoekers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Let op uw persoonlijke eigendommen: laat geen waardevolle spullen aan de kapstok hangen of in de wachtruimte liggen.
 • Berg waardevolle spullen op in één van de kluisjes op de gang.
 • Medi Fit Doetinchem is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
 • Parkeer uw auto op één van de door Medi Fit aangeduide plaatsen.
 • Parkeer uw auto of plaats uw fiets alstublieft zodanig dat een ander geen hinder ondervindt.
 • Tijdschriften en kranten graag terugleggen op de leestafel.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers, zodat wij deze z.s.m. kunnen verhelpen.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, in het weekend kunt u hiervoor een bericht achterlaten op het antwoordapparaat.
 • Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken brengen wij bij u in rekening. Dit in verband met de gereserveerde tijd en behandelruimte. Uw zorgverzekeraar zal deze declaratie niet vergoeden.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en een handdoek (en bij oefenen in de zaal: schone gymschoenen) mee te nemen bij elk bezoek.
 • Na afloop van het behandeltraject ontvangen wij uw toegangspasje graag retour.
 • Medi Fit heeft een klachtenprocedure, die u op verzoek kunt ontvangen van onze medewerkers. Wij streven er altijd naar om eventuele klachten in goed overleg op te lossen.
 • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting “Bescherming Persoonsgegevens”.

Fitness

 • U sport zelfstandig of in groepsverband. Plaatsing in een groep doen wij uiteraard in overleg met u.
 • Deelname op eigen risico.
 • Sportkleding en schoon sportschoeisel zijn verplicht.
 • Gebruik een handdoek bij de apparaten; wij verzoeken u om na afloop eventuele zweetdruppels van het apparaat te verwijderen.
 • Na het beëindigen van uw abonnement ontvangen wij graag het toegangspasje retour.