Home / Gezond blijven / Bewegen bij Parkinson

Bewegen bij Parkinson

Symptomen bij de chronisch-progressieve ziekte van Parkinson uiten zich op veel verschillende manieren, voor geen enkele patiënt zijn deze hetzelfde. Grofweg zijn er twee grote lijnen te onderscheiden: stijfheid (rigiditeit), verkramping, verlies van beweging of overbeweeglijkheid (tremoren).

De fysiotherapeut heeft specialistische trainingen gevolgd bij ParkinsonNet om Parkinsonpatiënten vakkundig en professioneel te ondersteunen, rekening houdend met het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de diversiteit aan klachten.

Doel van Bewegen bij Parkinson is dat u zo vitaal en zo zelfstandig mogelijk blijft via maatwerktherapie.

Fysiotherapie bij Parkinson

Door de ziekte van Parkinson kunt u hinder ondervinden bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Ook kan het lastig zijn om van zitstand naar staan te komen of van lig- naar zitstand.

Uw fysiotherapeut helpt u om dagelijkse activiteiten te trainen, uw spierkracht en conditie zo optimaal mogelijk te houden en uw coördinatie en balans te trainen. Hierbij houdt hij rekening met specifieke complicerende factoren, zoals ‘goede en slechte dagen’, uw medicijngebruik en verminderd vermogen tot multitasking. Als uw aandoening verandert, past uw therapeut het behandelprogramma aan zodat u zo actief en onafhankelijk mogelijk blijft.

Uw hulpvraag als uitgangspunt

De neuroloog of Parkinsonverpleegkundige schrijft een verwijzing met daarin uw specifieke hulpvraag. Op basis hiervan en de resultaten van het onderzoek tijdens de intake overleggen we samen met u of u in aanmerking komt voor de groepstraining of voor 1-op-1 fysiotherapie.

Afhankelijk van het effect dat u wilt bereiken en de aard en het stadium van uw aandoening, ligt de focus in het behandelplan voor individuele fysiotherapie op:

  • Aanleren bewegingsstrategie;
  • Verbetering looppatroon;
  • Verbetering van uw fitheid, kracht en soepelheid;
  • Effectieve manieren om in en uit bed, een stoel of een auto te stappen;
  • Makkelijk omdraaien in bed;
  • Het ontwikkelen van sta- en draaitechnieken om van richting te veranderen;
  • Verbetering van souplesse en coördinatie;
  • Verminderen van valrisico, tips en adviezen bij valneigingen.

Zelfmanagement bevorderen bij Parkinson

Uw fysiotherapeut helpt u om weer makkelijker, zekerder en vrijer te bewegen. U leert uw mogelijkheden kennen, waardoor uw zelfvertrouwen groeit. U krijgt goede voorlichting, wat een essentieel onderdeel is van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en gevoel van veiligheid.

Groepstraining Parkinson

Elke dinsdag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur een sport groep Parkinsonpatiënten, onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hierbij assisteert hij u om uw spierkracht op verantwoorde wijze te trainen en uw conditie zoveel mogelijk op peil te houden.

De kortste en beste weg naar goede zorg: ParkinsonNet

Alle zorgverleners – denk hierbij bijvoorbeeld aan neurologen, ergotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen – die deel uitmaken van ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson. Binnen dit netwerk organiseren specialisten vanuit verschillende disciplines de zorg aan patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk; de verbindende schakel hierin is de Parkinsonverpleegkundige.

Tevens heeft de fysiotherapeut een signaalfunctie naar het team van zorgspecialisten dat u ondersteunt bij uw ziekteverloop. Is bijvoorbeeld meer input en assistentie nodig van één van de andere professionals, dan bespreekt de fysiotherapeut dit met u en pakt de Parkinsonverpleegkundige dit verder op. Insteek is dat wij u zo goed en snel mogelijk helpen!

Optimale communicatie en continue scholing via ParkinsonNet

De zorgprofessionals binnen ParkinsonNet hebben extra scholing gevolgd en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het coördinatiecentrum verzorgt regelmatig scholingen en congressen, waardoor de zorgverleners hun kennis up-to-date houden. Bovendien werken de professionals onderling goed samen en hebben zijn regelmatig multi- en monodisciplinair overleg. De communicatie rondom een patiënt is hiermee efficiënt georganiseerd.

Therapeuten